Record:   Prev Next
作者 胡偉文 著
書名 晨报十年 : 中囯都市早报的标本 = Chen bao shi nian : zhongguo du shi zao bao de biao ben / 胡伟文著
出版項 北京市 : 人民日报出版社, 2005[民94]
國際標準書號 7802081823 (一套)
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 近史所郭廷以圖書館B棟二樓(洽櫃臺調閱)  030.8 425  v.3    在架上    30550111977268
版本 第1版
說明 [13], 229面, 摺彩色图版[1]面 : 表 ; 23公分
人民幣30.00元 (平裝)
系列 晨报研究文丛
主題 新聞業 -- 中國 -- 歷史 csht
Alt Title Chen bao shi nian : zhongguo du shi zao bao de biao ben
Record:   Prev Next