MARC 主機 00000nam 2200000 i 4500 
008  970120m1952  ch      000 0 chi d 
020  1021-4631 
040  AS|cAS|dCLP|dFSN 
041 0 chi 
245 00 天文日曆 =|bAstronomical almanac /|c臺灣省氣象所編 
260  臺北市 :|b臺灣省氣象局,|c民41[1952]- 
300   冊 :|b圖, 表 ;|c19公分 
350  |b平裝 
500  本書編者原為臺灣省氣象所, 民國五十五年改為臺灣省氣象局, 
    民國六十年七月一日改為中央氣象局 
590  館藏: 民56, 民72, 民74.|5CLP 
590  館藏: 民43,民67,民97-99.|5FSN 
650 07 曆書|z中國|2csht 
710 2 臺灣省氣象局|e編 
710 2 交通部|b中央氣象局|e編 

館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 文哲所  327.42 8599  1967    在架上    30580000523097
 文哲所  327.42 8599  1983    在架上    30580000523105
 文哲所  327.42 8599  1985    在架上    30580000523113
 近史所郭廷以圖書館B棟二樓(洽櫃臺調閱)  528 029.1  1965    在架上    MHC0026756
 近史所郭廷以圖書館B棟二樓(洽櫃臺調閱)  528 029.1  1966    在架上    MHC0027985
 近史所郭廷以圖書館B棟二樓(洽櫃臺調閱)  528 029.1  1972    在架上    MHC0041083
 近史所郭廷以圖書館B棟二樓(洽櫃臺調閱)  528 029.1  1974    在架上    MHC0043998
 天文所圖書室  327.42 O0705  1994    在架上    30370100001297
 地球所圖書館  327.42 0705  1960    在架上    30310100068870
 地球所圖書館  327.42 0705  1961    在架上    30310700032466