Record:   Prev Next
作者 興國縣地名辦公室 編
書名 江西省兴囯县地名志 / 兴囯县地名办公室编
出版項 [兴囯县 : 兴囯县地名办公室], 1984[民73]
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 近史所郭廷以圖書館  927.249 307-826.1    在架上    30550111519540
說明 [4], 537面, 摺地图[1]叶 : 图, 表 ; 27公分
人民幣100.00元 (精裝)
附註 书背题名: 兴囯县地名志
拼音题名: Jiang xi sheng xing guo xian di ming zhi
含索引
附录: 含兴囯县地师级以上长征干部录等10种
主題 興國縣(江西省) -- 方志 csht
Alt Title 興國縣地名志
Jiang xi sheng xing guo xian di ming zhi
Record:   Prev Next