Record:   Prev Next
作者 蔡貽象 著
書名 影像艺朮文化生态论 / 蔡贻象著
出版項 银川市 : 宁夏人民出版社, 2009
國際標準書號 9787227041412 (平裝) : 人民幣25.00元
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 文哲所  953 8459    在架上  -  30580002803711
版本 第1版
說明 2, 224面 ; 24公分
系列 温州大学文艺学论丛
附註 拼音題名: Yingxiang yishu wenhua shengtai lun
主題 攝影 csht
Alt Title Yingxiang yishu wenhua shengtai lun
Record:   Prev Next