Record:   Prev Next
作者 蕭書香 著
書名 全球化背景下澳門法律的發展 / 萧书香著
出版項 澳門 : 濠江法律學社, 2016
國際標準書號 9789996593086 (平裝)
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 人文社會聯圖  580.92 4452 2016    在架上    30660010079387
 人文社會聯圖  580.92 4452 2016 c.2  在架上    30660010079395
 人文社會聯圖  580.92 4452 2016 c.3  在架上    30660010079403
版本 第1版
說明 [7], 226面 ; 23公分
系列 濠江法律文叢
附註 含參考書目
主題 法制史 lcstt
澳門 lcstt
Alt Title 拼音題名: Quan qiu hua bei jing xia ao men fa lv de fa zhan
Record:   Prev Next