Record:   Prev Next
作者 藍炯熹 (1948-) 著
書名 畲民家族文化 / 蓝炯熹著
出版項 福州 : 福建人民出版社, 2002[民91]
國際標準書號 7211041986
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 文哲所  536.2813 8663  v.1    在架上    30580001797898
 民族所圖書館  C 536.2813 8013 v.1    在架上    30520010903822
民族所圖書館之訂單已取消。
版本 第1版
說明 [5], 417面 : 圖, 表 ; 21公分
人民幣27.30元 (精裝)
系列 畲族研究书系 ; [1]
附註 拼音題名: She min jia zu wen hua
主題 畬族 -- 家族 csht
Alt Title She min jia zu wen hua
Record:   Prev Next