Record:   Prev Next
書名 手术失误及处理. 外科 / 蓝瑚, 夏穗生主编 ; 杨朝良副主编
出版項 昆明市 : 雲南科技出版社, 1992
國際標準書號 7541603589 (精裝) : 人民幣16.30元
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 近史所郭廷以圖書館  616.11 874    在架上    30550112686033
版本 第1版
說明 17, 291面 : 圖 ; 26公分
系列 中国名医手术经验丛书
中國名醫手術經驗叢書
附註 拼音題名: Shou shu shi wu ji chu li
主題 外科技術 csht
Alt Author 藍瑚 主編
夏穗生 主編
楊朝良 副主編
Alt Title Shou shu shi wu ji chu li
Record:   Prev Next