MARC 主機 00000nam 2200000 i 4500 
008  950829s1990  cc      000 0 chi d 
020  7305005738 
040  AS|cAS|dMH 
245 00 中囯近现代政治思想史 /|c许光枨, 林浣芬主编 
250  第1版 
260 0 南京市 :|b南京大学出版社,|c1990[民79] 
300  8, 430面 ;|c21公分 
350  人民幣5.1元|b(平裝) 
700 11 許光棖|e主編 
700 11 林浣芬|e主編 
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 近史所郭廷以圖書館B棟三樓(洽櫃臺調閱)  320.92 423    在架上    30550111230429