Record:   Prev Next
作者 許文鴻 著
書名 中共"一边倒"政策的形成 / 许文鸿著
出版項 北京市 : 知识产权出版社, 2011
國際標準書號 9787802474918 (平裝) : 人民幣28.00元
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 近史所郭廷以圖書館  328.2 423    在架上    30550112594534
版本 第1版
說明 3, 199面 ; 21公分
附註 拼音題名: Zhonggong yibiandao zhengce de xingcheng
含附錄
含參考書目
主題 外交 -- 中國 csht
Alt Title 中共一邊倒政策的形成
Zhonggong yibiandao zhengce de xingcheng
Record:   Prev Next