Record:   Prev Next
作者 趙俊夏 著
書名 誠庵先生文集 / 趙俊夏著
出版項 서울市 : 景仁文化社, 1999[民88]
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 傅斯年圖書館韓文圖書區  K 862.308 8735  v.2959    在架上    30530105328256
 傅斯年圖書館韓文圖書區  K 862.308 8735  v.2960    在架上    30530105394548
 傅斯年圖書館韓文圖書區  K 862.308 8735  v.2961    在架上    30530105328264
 文哲所參考室  RS 862.308 8556  v.2959    在架上    30580002485873
 文哲所參考室  RS 862.308 8556  v.2960    在架上    30580002485881
 文哲所參考室  RS 862.308 8556  v.2961    在架上    30580002485899
說明 3冊 ; 23公分
(精裝)
系列 韓國歷代文集叢書 ; 2959-2961
主題 趙俊夏 -- 作品集 csht
Alt Title 誠菴先生文集
Record:   Prev Next