Record:   Prev Next
書名 中囯封建社会经济研究 / 郭庠林著
出版項 上海市 : 上海财经大学出版社, 1998[民87]
國際標準書號 7810491814
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 民族所圖書館  C 552.29 0704 1998    在架上    30520010770320
 文哲所  552.2 8447    在架上    30580001330732
版本 第1版
說明 [7], 266面 ; 21公分
人民幣14.00元 (平裝)
附註 拼音題名: Zhongguo fengjian shehui jingji yanjiu
含參考書目
主題 經濟地理 -- 中國 csht
Alt Author 郭庠林 著
Alt Title Zhongguo fengjian shehui jingji yanjiu
Record:   Prev Next