Record:   Prev Next
書名 重輯靜海縣志 八卷 / (清)鄭士{455578}重輯
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 傅斯年圖書館古籍線裝書  927.11 215-741  v.1    在架上    30530103423877
 傅斯年圖書館古籍線裝書  927.11 215-741  v.2    在架上    30530103423885
 傅斯年圖書館古籍線裝書  927.11 215-741  v.3    在架上    30530103423893
 傅斯年圖書館古籍線裝書  927.11 215-741  v.4    在架上    30530103423901
版本 清同治十二年(1873)刊本
說明 4册 : 地圖 ; 27公分
(線裝)
主題 古籍 fsn
Alt Author 鄭士{455578} (清) 重輯
Alt Title 靜海縣志 八卷
Record:   Prev Next