Record:   Prev Next
作者 鄭貴祥 (1973-) 著
書名 伏羲与史前社会艺术心理学 / 郑贵祥著
出版項 兰州 : 甘肃人民美术出版社, 2015
國際標準書號 9787552702569 (平裝) : 人民幣68.00元
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 傅斯年圖書館大陸圖書區  S 922.1 7415    在架上    30530111079422
版本 第1版
說明 [11], 411面 ; 24公分
附註 拼音題名: Fuxi yu shiqian shehui yishu xinlixue
含參考書目
主題 上古史 lcstt
史前史 csht
社會心理學 csht
藝術心理學 csht
Alt Title Fuxi yu shiqian shehui yishu xinlixue
Record:   Prev Next