Record:   Prev Next
作者 陳向陽 (1959-) 著
書名 现代中国人的誕生 : 从19世纪中叶到20世纪中叶 / 陈向阳著
出版項 广州 : 花城出版社, 2013
國際標準書號 9787536069602 (平裝) : 人民幣30.00元
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 民族所圖書館  C 540.92 7527 2013    在架上    30520011208387
 人社中心  540.92 7527    在架上    30560301114937
版本 第1版
說明 2, 417面 ; 21公分
附註 含參考書目
主題 社會史 lcstt
中國 lcstt
Alt Title 從19世紀中葉到20世紀中葉
拼音題名: Xiandai zhongguoren de dansheng : cong 19 shiji zhongye dao 20 shiji zhongye
Record:   Prev Next