Record:   Prev Next
書名 贵州省经济地理 / 陈永孝主编
出版項 北京市 : 新华出版社, 1993[民82]
國際標準書號 7501119198
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 近史所郭廷以圖書館  332.208 395  v.12    在架上    30550111154355
版本 第1版
說明 [11], 449面 : 圖 ; 21公分
人民幣9元 (平裝)
系列 中囯省市区经济地理丛书
附註 拼音题名: Gui zhou sheng jing ji di li
含主要参考文献
Alt Author 陳永孝 主編
Alt Title Gui zhou sheng jing ji di li
Record:   Prev Next