Record:   Prev Next
作者 毛立言 著
書名 邓小平经济特区思想研究 / 毛立言, 陈永民著
出版項 厦門市 : 鹭江出版社, 1995[民84]
國際標準書號 7806103147
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 近史所郭廷以圖書館B棟二樓(洽櫃臺調閱)  005.13246 039    在架上    30550111366819
版本 第1版
說明 2, 294面 : 图, 图版 ; 21公分
人民幣13.00元 (平裝)
附註 拼音题名: Deng xiaoping jingji tequ sixiang yanjiu
Alt Author 陳永民 著
Alt Title Deng xiao ping jing ji te qu si xiang yan jiu
Record:   Prev Next