Record:   Prev Next
作者 陳藩恆 (清) 纂
書名 黔江金石志 / (清)陳藩恆纂
出版項 臺北市 : 新文豐, 民75[1986]
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 人社中心  650 0022 3  v.15    在架上    30560300069348
 傅斯年圖書館中文圖書區  994.08 576  v.3:15 c.2  在架上    30530100620244
 傅斯年圖書館中文圖書區  994.08 576  v.3:15 c.3  在架上    HPE0315045
 文哲所參考室  RS 791.8 8465  v.3:15    在架上    30580001909659
 傅斯年圖書館中文圖書區  994.08 576  v.3:15    在架上    HPE0006955
版本 臺一版
說明 451-458面 ; 27公分
(精裝)
系列 石刻史料新編. 第三輯, 地方類 ; 15
附註 與華陽金石志等四十五種合刊
Record:   Prev Next