Record:   Prev Next
書名 汉字形声归类新字典 / 颜星华编著
出版項 [福州市] : 福建教育出版社, 1987[民76]
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 傅斯年圖書館閱覽室  SR 423.9 877    館內使用    HPE0013558
 文哲所參考室  R 802.39 8255    館內使用    30580000298120
版本 第1版
說明 [51], 524面 ; 19公分
人民幣2.90元 (平裝)
附註 拼音题名: Hanzi xingsheng guilei xinzidian
含索引
主題 中國語言 -- 字典,辭典 csht
Alt Author 顏星華 編著
Alt Title Hanzi xingsheng guilei xinzidian
Record:   Prev Next