Record:   Prev Next
作者 魏紅翎 著
書名 成都尊經書院史 / 魏红翎著
出版項 成都 : 巴蜀書社, 2016
國際標準書號 9787553107141 (平裝) : 人民幣48.00元
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 傅斯年圖書館大陸圖書區  S 376.99 8958    在架上    30530111135539
版本 第1版
說明 [8], 447面 : 圖 ; 21公分
附註 拼音題名: Chengdu zunjing shuyuan shi
含參考書目
主題 書院 csht
教育史 lcstt
Alt Title Chengdu zunjing shuyuan shi
Record:   Prev Next