MARC 主機 00000nam 2200000 i 4500 
008  080717s2008  cc d     001 0 chi d 
020  9787561755679 
040  AS|cAS|dCLP|dMH 
041 1 chi|heng 
100 1 蕭俊良|q(Seow, Choon-Leong)|e著 
245 10 希伯來文{212041}圣经{212042}语法教程 /|c萧俊良著 ; 费英高,
    鲁思豪译 ; 刘平校 
246 33 希伯來文聖經語法教程 
246 33 A grammar for Biblical Hebrew 
250  第1版 
260  上海市 :|b华东师范大学出版社,|c2008[民97] 
300  [20], 367面 :|b表 ;|c25公分 
350  人民幣58.00元|b(平裝) 
440 0 六点古典语文系列 
500  附錄: 动词词类变化表等8種 
500  含索引 
580  譯自: A grammar for Biblical Hebrew 
630 07 聖經|2csht 
650 7 希伯來語言|x文法|2csht 
700 1 費英高|e譯 
700 1 魯思豪|e譯 
700 1 劉平|e校 
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 近史所郭廷以圖書館  477.9 877    在架上    30550112251440
 文哲所  807.6 S478/ 8383    在架上    30580002530918