Record:   Prev Next
作者 鹽邊縣志編纂委員會 編纂
書名 盐边县志 = Yan bian xian zhi / 盐边县志编纂委员会编纂
出版項 成都 : 四川科学技朮出版社, 1999[民88]
國際標準書號 753644265
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 近史所郭廷以圖書館  927.279 329-987    在架上    30550111701833
版本 成都第1版
說明 [27], 762面, 摺彩色地图[1]叶, 彩色图版[16]面 : 表 ; 27公分
人民幣160.00元 (精裝)
附註 附录: [1],文存;[2],轶事;[3],其他
拼音題名: Yan bian xian zhi
主題 鹽邊縣(四川省) -- 方志 csht
Alt Title Yan bian xian zhi
Yan bian xian zhi
Record:   Prev Next