Record:   Prev Next
作者 黎賢鈦 著
書名 中国哲学的企业文化 / 黎贤钛著
出版項 杭州 : 浙江大學出版社, 2013
國際標準書號 9787308111614 (平裝) : 人民幣52.00元
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 近史所郭廷以圖書館  198.694 752    在架上    30550112733025
版本 第1版
說明 [18], 283面 : 圖, 表 ; 24公分
附註 含參考書目
拼音題名: Zhongguo zhe xue de qi ye wen hua
主題 企業文化 lcstt
Alt Title Zhongguo zhe xue de qi ye wen hua
Record:   Prev Next