Record:   Prev Next
書名 抗日战争中的囯际友人 = Kang ri zhan zheng zhong de guo ji you ren / 黎军, 王辛编
出版項 北京市 : 中央文献出版社, 2005[民94]
國際標準書號 7507319059
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 近史所郭廷以圖書館  988.9228508 152  v.5    在架上    30550111951321
版本 第1版
說明 3, 345面 : 图 ; 23公分
人民幣28.80元 (平裝)
系列 抗日战争中的杰出人物丛书
主題 世界 -- 傳記 csht
Alt Author 王辛 編
黎軍 編
Alt Title Kang ri zhan zheng zhong de guo ji you ren
Record:   Prev Next