Record:   Prev Next
作者 法拉第 (Faraday, Michael, 1791-1867) 著
書名 蜡烛的故事 / 麦・法拉第著 ; 黎金译
出版項 上海 : 少年儿童出版社, 1978[民67]
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 文哲所  348.42 F219/ 856    在架上    30580001542062
版本 第1版
說明 [2], 124面 ; 19公分
人民幣0.26元 (平裝)
系列 少年自然科学丛书
附註 譯自: The chemical history of a candle
主題 燃燒 csht
蠟燭 csht
Alt Author 黎金 譯
Alt Title The chemical history of a candle
Record:   Prev Next