Record:   Prev Next
書名 玉所稿 / 이창희, 장정수, 최호석편
出版項 서울 : 도서출판 디운샘, 2007
國際標準書號 9788958171805 (전17권) : 1020000원
9788958171812 (v.1)
9788958171829 (v.2)
9788958171836 (v.3)
9788958171843 (v.4)
9788958171850 (v.5)
9788958171867 (v.6)
9788958171874 (v.7)
9788958171881 (v.8)
9788958171898 (v.9)
9788958171904 (v.10)
9788958171911 (v.11)
9788958171928 (v.12)
9788958171935 (v.13)
9788958171942 (v.14)
9788958171959 (v.15)
9788958171966 (v.16)
9788958171973 (v.17)
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 傅斯年圖書館韓文圖書區  K 862.08 1615  v.1    在架上  -  30530105581409
 傅斯年圖書館韓文圖書區  K 862.08 1615  v.2    在架上  -  30530105581391
 傅斯年圖書館韓文圖書區  K 862.08 1615  v.3    在架上  -  30530105581383
 傅斯年圖書館韓文圖書區  K 862.08 1615  v.4    在架上  -  30530105581441
 傅斯年圖書館韓文圖書區  K 862.08 1615  v.5    在架上  -  30530105581458
 傅斯年圖書館韓文圖書區  K 862.08 1615  v.6    在架上  -  30530105581466
 傅斯年圖書館韓文圖書區  K 862.08 1615  v.7    在架上  -  30530105581474
 傅斯年圖書館韓文圖書區  K 862.08 1615  v.8    在架上  -  30530105581482
 傅斯年圖書館韓文圖書區  K 862.08 1615  v.9    在架上  -  30530105581490
 傅斯年圖書館韓文圖書區  K 862.08 1615  v.10    在架上  -  30530105581508

版本 초판
說明 17冊 : 表格, 書影 ; 27公分
附註 第1-11冊為堤川本, 第12-16冊為聞慶本
內容: 1,詩一‧詩二--詩三‧詩八--2,詩九--詩十--詩十-3,詩十二‧詩十三--詩十四‧詩十五--詩上--4,文一‧文三--文四‧文五--文六--5,墓山誌一--墓山誌二--墓山誌三--6,問答二‧問答三--問答五--遊行錄二--7,遊行錄四--散錄內編一‧三--散錄外編一‧二--8,雜著一‧雜著二--雜著三‧雜著四--雜著六--9,亭閣錄‧雜儀一--雜錄一‧雜識--10,朋遊唱酬二--朋遊唱酬三--朋遊唱酬四--11,朋遊唱酬五‧筆札一--筆札二‧玉所藏呇--兒曹耍覧--12,詩一‧詩五--詩九‧詩十二--13,文三‧文五--問答四--14,遊行錄二--遊行錄三--15,雜儀一‧雜著--私稿五--私集二‧私集三--16,推命紙--朋遊唱酬二--朋遊唱酬四--17,解題--目次 索引--總目次
主題 韓國文學 csht
Alt Author 李昌熙 (이창희) 編
張貞守 (장정수) 編
崔皓皙 (최호석) 編
이창희 編
장정수 編
최호석 著
Record:   Prev Next