MARC 主機 00000cam 2200000 a 4500 
008  900411s1943  nyuabf    001 0 eng d 
040  AS|cAS|dFSN 
041 0 eng 
100 1 Chang, Chia-ao,|d1888- 
245 10 China's struggle for railroad development /|cby Chang Kia-
    ngau 
260  New York :|bThe John Day Company,|c1943 
300  vii, 340 p. :|bill., (maps) tables, plates ;|c24 cm 
500  Includes index 
650 0 Railroads|zChina|xHistory 
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 傅斯年圖書館西文圖書區  HE3288 C456    在架上    HPW0014011
 近史所郭廷以圖書館  385.0951 C456    在架上  限所內硏究人員  MHE0015512