MARC 主機 00000nam 2200241Mi 4500 
001  174920077 
003  OCoLC 
005  20080825021046.0 
006  a      000 0 
008  020822s1956  nju      000 0 eng d 
035  (OCoLC)174920077 
040  HEBIS|bger|cHEBIS|cAS|dMath 
041 0 eng 
100 1 Veblen, Oswald|4aut 
245 00 Geometry of complex domains|b1935 - 36 ; first term 
    lectures by Veblen, second term lectures by J. W. Givens. 
    A seminar conducted by Oswald Veblen and John von Neumann 
250  Reprinted 
260  Princeton, NJ|bInst. for Advanced Study|c1956 
300  Getr. Zählung 
500  Text maschinenschr. vervielfältigt 
700 1 Givens, James W.|4aut 
700 1 Von Neumann, John|4aut 
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 數學所圖書室  QA608 V49 1958    在架上    30340200047649