Record:   Prev Next
作者 Pol, Milan
書名 Když se školy učí
出版項 Brno : Masarykova univerzita, 2013
©2013
國際標準書號 9788021076419 (electronic bk.)
9788021061309
book jacket
說明 1 online resource (200 pages)
text txt rdacontent
computer c rdamedia
online resource cr rdacarrier
附註 Intro -- Podkladové studie -- Obsah -- Úvod -- 1 Organizační učení jako téma odborných diskurzů -- 1.1 Stávající definice a pojetí organizačního učení -- 1.2 Kritické otázky k organizačnímu učení -- 1.3 Organizační učení jako proces -- 1.4 Organizační učení jako téma pro školní prostředí -- 1.5 Definiční znaky organizačního učení -- 1.6 Shrnutí -- 2 K metodologii našeho výzkumu -- 2.1 Plán a cíle: volba smíšeného výzkumného přístupu -- 2.2 Případová studie -- 2.3 Dotazníkové šetření -- 2.4 Shrnutí -- 3 Témata a struktury organizačního učení -- 3.1 Devět témat organizačního učení -- 3.2 Témata organizačního učení pohledem kvalitativního i kvantitativního šetření -- 3.2.1 Školní vzdělávací program -- 3.2.2 Metodika výuky -- 3.2.3 Vzdělávací výsledky žáků -- 3.2.4 Děti na prvním místě -- 3.2.5 Spolupráce s rodiči -- 3.2.6 Využívání zkušeností z dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků -- 3.2.7 Využívání informačních a komunikačních technologií -- 3.3 Všem společná je pouze různost -- 3.4 Shrnutí -- 4 Podpůrné faktory organizačního učení -- 4.1 Faktor Vize -- 4.2 Faktor Spolupráce -- 4.3 Faktor Materiální a organizační podmínky -- 4.4 Faktor Vnější podpora -- 4.5 Faktor Individuální postoj -- 4.6 Faktor Řízení -- 4.7 Podpůrné faktory a systematičnost organizačního učení -- 4.8 Shrnutí -- 5 Morální dilemata podpory organizačního učení -- 5.1 Zdroje morálních dilemat -- 5.2 Vybraná morální dilemata -- 5.3 Shrnutí -- Závěr -- Literatura -- Věcný rejstřík -- Jmenný rejstřík -- O autorech
The publication offers comments on organizational learning in schools. The opening chapter sums up previous studies and theories related to organizational learning in general and organizational learning in schools in particular. The authors then proceed to describe their own empirical research in elementary schools in the Czech Republic. They used a mixed research design with a qualitative stage based on a multiple case study and a quantitative stage based on a questionnaire survey. They arrive at a variety of important findings about the processes of organizational learning, leadership, and management. The subsequent parts of the publication give information on the content focus and structural arrangement of organizational learning in schools, its actors, and the ways of support. Special attention is paid to supporting factors of organizational learning and some moral dilemmas related to the leadership and management of the processes of organizational learning in schools
Description based on publisher supplied metadata and other sources
Electronic reproduction. Ann Arbor, Michigan : ProQuest Ebook Central, 2020. Available via World Wide Web. Access may be limited to ProQuest Ebook Central affiliated libraries
鏈接 Print version: Pol, Milan Když se školy učí Brno : Masarykova univerzita,c2013 9788021061309
主題 Education, Elementary--Curricula
Electronic books
Alt Author Hloušková, Lenka
Lazarová, Bohumíra
Record:   Prev Next