Record:   Prev Next
作者 Hoàng, Phu Ngọc Tuòng
書名 Hu´ê, di tích & con nguòi : ṭâp bút ký chọn lọc vi´êt v̀ê Hu´ê / Hoàng Phu Ngọc Tuòng
出版項 Hu´ê : Nhà xu´ât ban Thụân Hóa, 1995
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 人文社會聯圖濱下武志文庫  HMA DS559.93.H83 H63 1995    在架上    30910020036566
說明 173 p. : ill. ; 19 cm
主題 Hu´ê (Vietnam) -- Description and travel
Alt Title Hu´ di tích và con nguòi
Record:   Prev Next