Record:   Prev Next
作者 Hoàng Ly
書名 Ñư chúa H̀ô Ba B̉ê : tỉêu thuy´êt võ hịêp đừơng r̀ưng / Hoàng-Linh
出版項 [United States : s.n., 1991?]
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 文哲所  868.357 H678:5    在架上    30580001010938
說明 269 p. ; 21 cm
附註 Fiction
主題 Martial arts fiction, Vietnamese
Alt Author Đ̃ô, H̀ông Linh
Record:   Prev Next