MARC 主機 00000cam 2200265 a 4500 
008  070409s1971  vm      000 1 vie d 
040  AS|cAS|dCLP 
041 1 vie|heng 
100 1 Brontë, Charlotte,|d1816-1855 
240 10 Jane Eyre.|lVietnamese 
245 10 Kìêu Giang /|cc̉ua Charlotte Brontë ; Hoàng-H̉ai-Th̉uy 
250  Tái b̉an l̀ân th´ư hai 
260  Saigon :|bChiêu Dương,|c1971 
300  316 p. ;|c21 cm 
500  Translation of: Jane Eyre 
650 0 English fiction|xTranslations into Vietnamese 
700 1 Hoàng, H̉ai Thủy|etr. 
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 文哲所  873.47 B869:2-1/ H678    在架上    30580001010888