MARC 主機 00000cam 2200385 a 4500 
001  11287200 
008  100312s1978  ko    b  000 0 eng d 
040  InU|cInU|dDLC|dOCoLC|dOCoLC|dAS 
041 0 engkor 
042  lc 
043  a-kr--- 
050 4 BL2236.S5|bC46 1978 
100 1 Choe, In-hak 
245 10 Korean Shamanism :|bfrom field note /|cIn-hak Choi 
246 3 [Myŏngji ŏmunhak], no. 10 
260  |6880-01|aSŏul :|bMyŏngji Taehak Kugŏ Kungmun Hakkwa,
    |c1978 
300  p. [87]-102 ;|c21 cm 
500  Offprint of : [Myŏngji ŏmunhak], no. 10 
504  Includes bibliographical references 
546  English and Korean 
650 0 Shamanism|zKorea 
651 0 Korea|xCivilization|xShamanistic influences 
710 2 |6880-02|aMyŏngji Taehak.|bKugŏ Kungmun Hakkwa 
773 0 |6880-03|t[Myŏngji ŏmunhak]|gno. 10 (Feb. 1978) 
880  |6260-01/$1|a서울 :|b명지대학 국어국문학과, 1978 
880 2 |6710-02/$1|a명지대학.|b국어국문학과 
880 0 |6773-03/$1|a명지어문학,|g제10호 
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 民族所圖書館特藏室  Ph BL2236.S5 C46 1978    在架上    30520040021579