MARC 主機 00000nam a22004453i 4500 
001  EBC4186694 
003  MiAaPQ 
005  20200713055427.0 
006  m   o d |    
007  cr cnu|||||||| 
008  200713s2013  xx   o   ||||0 dan d 
020  9788778679192|q(electronic bk.) 
020  |z9788778679420 
035  (MiAaPQ)EBC4186694 
035  (Au-PeEL)EBL4186694 
035  (CaPaEBR)ebr11128188 
035  (OCoLC)935248879 
040  MiAaPQ|beng|erda|epn|cMiAaPQ|dMiAaPQ 
050 4 BF431 -- .K667 2009eb 
082 0 153.9 
100 1 Jensen, Inger 
245 10 Kompetence :|b- i et organisatorisk perspektiv 
250  1st ed 
264 1 Frederiksberg :|bSamfundslitteratur,|c2013 
264 4 |c©2013 
300  1 online resource (313 pages) 
336  text|btxt|2rdacontent 
337  computer|bc|2rdamedia 
338  online resource|bcr|2rdacarrier 
505 0 Omslag -- Titelside -- Kolofon -- Indhold -- Indledning: 
    Antologiens temaer, problemstillinger og perspektiver -- 
    Del 1. Generel teoretisk udvikling -- Kompetence som et 
    intersubjektivt fænomen -- Indledning -- Kompetence versus
    kvalifikation -- Kompetence og kvalifikation som 
    historiske begreber -- Kompetencebegrebets socialpsykologi
    -- Kompleksitetsteori -- Diskussion af det 
    kompleksitetsteoretiske bidrag -- Det kulturhistoriske 
    perspektiv -- Sammenfatning -- Del 2. Kompetence - belyst 
    fra finanssektoren -- Ledelsesmodeller og kompetencer i 
    danske pengeinstitutter -- Indledning -- Data -- 
    Udviklingstræk i de danske pengeinstitutter -- Problemer -
    - Modeller for forandring -- Modellerne under et -- 
    Problemer i modellerne -- Hvordan bliver strategierne til?
    -- Konklusion -- Kompetence mellem struktur- og 
    kulturudvikling -- Indledning -- 2 Udvikling, kompetence 
    og læring -- Bankarbejdet og den specifikke kompetence -- 
    En strukturintervention - Spar Bank Øst 1990-1997 -- En 
    'kulturintervention' -- Kompetence mellem struktur- og 
    kulturudvikling - teoretiske overvejelser -- 7 Hvorhen 
    bevæger pengeinstitutsektoren sig kompetencemæssigt? -- 8 
    Kulturel kompetence - mellem effektivitet og Model II -
    læring -- Del 3. Kompetence - belyst fra private 
    produktionsvirksomheder -- Kapabiliteter og kompetencer 
    som ledelsesværktøj -- Indledning -- Hvorfor 
    virksomhedskapabilitet - et eksempel -- Hvad er en 
    virksomheds kernekapabilitet ifølge teorierne? -- Fra 
    person-kvalifikationer via person-kompetencer til 
    virksomhedskapabiliteter og omvendt -- Afprøvning af 
    teorien: Udledning af virksomhedskapabiliteter og 
    personkompetencer og kvalifikationer i en konkret 
    virksomhed -- Kritisk analyse af begreberne og deres brug 
    -- Konklusion -- Mellem organisatorisk inkompetence og 
    lærd ignorance -- Introduktion -- Den britiske 
    skibsindustri -- Forandrings- og adaptionsprocesser 
505 8 Præsentation af en analyseramme -- Mod lærd ignorance -- 
    Konklusion og implikationer -- Kompetenceudvikling blandt 
    medarbejdere og ledere -- Indledning -- 
    Kompetenceudvikling i decentral programmering -- Hvad 
    siger case 1 og 2 om kompetenceudvikling? -- 
    Kompetenceudvikling i central programmering -- Hvad siger 
    case 3 om kompetenceudvikling? -- Kompetenceudvikling fra 
    blandede til decentrale former for programmering -- Hvad 
    forstås ved kvalifikationer og hvordan bliver 
    kvalifikationskrav til kompetenceudvikling? -- 
    Kompetenceudvikling og sociale rum -- Kompetenceudvikling 
    - en opsummering og perspektivering -- Fornyelsesevne og 
    kompetenceudvikling -- Indledning -- Produktion -- 
    Teknologi -- Organisation -- Personale -- Konklusion -- 
    Del 4. Kompetence - belyst fra offentlig service og 
    forvaltning -- Den lærende organisation som 
    kompetenceudvikling -- Indledning -- Organisatorisk læring
    -- Den lærende organisation som begreb -- Baggrunden for 
    at udvikle en lærende organisation i Off-Styr -- En 
    forsker støder til -- "Masseproduktion af menneskeskæbner"
    -- Læreprocessens indhold, formål og metode -- 
    Medarbejderudvikling -- Organisationsudvikling -- 
    Opsummering -- Diskussion -- Kompetent kollektivisering af
    vidensskabende processer -- Frem eller tilbage -- Fase et 
    med modernisering af stabile strukturer -- Fase to med 
    værdistyring -- Fra store ord til adfærd -- Fortidens 
    forståelsesform i udviklingen af fremtidens organisation -
    - Fortidigt paradigme forklædt som moderne human 
    management -- Udviklingsprojekter kan skabe mistillid -- 
    Aflæsning af tilstanden i et organisatorisk felt -- 
    Udviklingsspiral gennem polspændinger -- Model med 
    holdepunkter for udviklingsprocessen -- Kompetence i hoved
    og krop -- Et mulighedsfelt for menneskelig udvikling 
588  Description based on publisher supplied metadata and other
    sources 
590  Electronic reproduction. Ann Arbor, Michigan : ProQuest 
    Ebook Central, 2020. Available via World Wide Web. Access 
    may be limited to ProQuest Ebook Central affiliated 
    libraries 
650 0 Ability 
655 4 Electronic books 
700 1 Andersen, Torben 
700 1 Prahl, Arne 
776 08 |iPrint version:|aJensen, Inger|tKompetence : - i et 
    organisatorisk perspektiv|dFrederiksberg : 
    Samfundslitteratur,c2013|z9788778679420 
856 40 |uhttps://ebookcentral.proquest.com/lib/sinciatw/
    detail.action?docID=4186694|zClick to View