Record:   Prev Next
作者 Jezková, Věra
書名 Skolní Vzdělávání V Estonsku
出版項 Prague : Karolinum Press, 2014
©2014
國際標準書號 9788024627069 (electronic bk.)
9788024626871
book jacket
說明 1 online resource (145 pages)
text txt rdacontent
computer c rdamedia
online resource cr rdacarrier
附註 Intro -- Obsah -- Předmluva -- 1. Estonsko - několik pohledů na zemi -- 1.1 Politický systém, legislativa, exekutiva -- 1.2 Přehled dějin Estonska -- 1.3 Ekonomika -- 1.4 Zeměpisná charakteristika -- 1.5 Obyvatelstvo, rodina, mládež -- 1.6 Věda a kultura -- 2. Vzdělávací politika -- 2.1 Instituce vzdělávací politiky -- 2.2 Legislativa týkající se vzdělávání -- 2.3 Cíle a principy vzdělávací politiky a priority reforem vzdělávacího systému -- 3. Vzdělávací systém -- 3.1 Krátký pohled do historie -- 3.2 Základní charakteristika vzdělávacího systému -- 3.2.1 Všeobecné vzdělávání -- 3.2.2 Demografická charakteristika vzdělávacího systému -- 3.3 Řízení a financování školství -- 3.4 Struktura vzdělávacího systému -- 3.4.1 Předškolní výchova (alusharidus) -- 3.4.2 Základní vzdělávání (põhiharidus) -- 3.4.3 Střední vzdělávání (keskharidus) -- 3.4.4 Speciální školství/výchova a vzdělávání dětí s různými druhy postižení -- 3.4.5 Vysokoškolské vzdělávání (kõrgharidus) -- 3.4.6 Soukromé vzdělávání -- 3.4.7 Vzdělávání učitelů -- 3.5 Vybrané statistické údaje -- 4. Kurikulum -- 4.1 Obecná charakteristika kurikula -- 4.2 Státní vzdělávací program pro základní školu -- 4.3 Státní vzdělávací program pro gymnázium -- 4.4 Speciální školství -- 4.5 Několik číselných údajů -- 5. Evaluace vzdělávacího systému a vzdělávacích zařízení a hodnocení žáků -- 5.1 Evaluace vzdělávacího systému a vzdělávacích zařízení -- 5.2 Hodnocení žáků -- 5.2.1 Druhy a způsoby hodnocení -- 5.2.2 Závěrečné/přijímací zkoušky -- 5.3 Účast Estonska v mezinárodních srovnáváních školní úspěšnosti -- 6. Národnostní otázka ve společnosti a ve školním vzdělávání -- 6.1 Obyvatelstvo Estonska a národní vztahy -- 6.2 Národnostní otázka ve školním vzdělávání -- 7. Jazyky a jazykové vzdělávání -- 7.1 Estonština a další jazyky v Estonsku -- 7.1.1 Estonština -- 7.1.2 Další jazyky v Estonsku
7.2 Jazyková politika -- 7.3 Jazyky ve školním kurikulu -- 7.3.1 Estonština a ruština -- 7.3.2 Cizí jazyky -- 8. Vývoj estonského všeobecného vzdělávání po znovuzískání národní nezávislosti v roce 1991 -- 8.1 Všeobecné vzdělání v Estonsku na konci období totality -- 8.1.1 Totalitní ideologie -- 8.1.2 Dva paralelní systémy všeobecného vzdělávání -- 8.1.3 Vzdělávací politika -- 8.1.4 Pedagogický výzkum -- 8.2 Vývoj estonského všeobecného vzdělávání a myšlení v oblasti vzdělávání od rozpadu sovětského totalitního režimu -- 8.2.1 Období radikálních změn a vymanění se ze sovětského systému vzdělávání -- 8.2.2 Vzdělávací politika a obnova kurikula v letech 1994-2004 -- 8.2.3 Hlavní události a změny v tvorbě vzdělávací a kurikulární politiky od roku 2004 -- 8.3 Závěrečné poznámky -- Summary -- Literatura -- Rejstřík -- Informace o autorech
Description based on publisher supplied metadata and other sources
Electronic reproduction. Ann Arbor, Michigan : ProQuest Ebook Central, 2020. Available via World Wide Web. Access may be limited to ProQuest Ebook Central affiliated libraries
鏈接 Print version: Jezková, Věra Skolní Vzdělávání V Estonsku Prague : Karolinum Press,c2014 9788024626871
主題 Education -- Estonia.;Education -- Curricula -- Estonia
Electronic books
Alt Author Krull, Edgar
Trasbergová, Karmen
Record:   Prev Next