Record:   Prev Next
書名 Mathematical epidemiology / Fred Brauer, Pauline van den Driessche, Jianhong Wu, eds.; with contributions by: L.J.S. Allen, C.T. Bauch, C. Castillo-Chavez, D.J.D. Earn, Z. Feng, M.A. Lewis, J. Li, M. Martcheva, M. Nuno, J. Watmough, M.J. Wonham, P. Yan
出版項 Berlin ; London : Springer, 2008
國際標準書號 9783540789109 (pbk.)
3540789103 (pbk.)
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 數學所圖書室  RA652.2.M3 M37 2008    在架上    30340200489437
 統計所圖書館  QA3 L28  v.1945    在架上    30570000121570
Record:   Prev Next