MARC 主機 00000nam 2200000 i 4500 
008  931230s1979  cc a     000 0 chi d 
040  AS|cAS 
245 00 中囯五大连池火山 /|c中华人民共和囯地质部地质博物馆 
260  上海 :|b上海科学技朮出版社,|c1979[民68] 
300  [2], 83面 :|b圖 (彩色) ;|c24 x 27公分 
350  |b(精裝) 
650 7 火山|z中國|z五大連池|2csht 
710 2 中华人民共和囯|b地质部|b地质博物馆|e編 
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 地球所圖書館  354.12 5074    在架上    30310100043402