MARC 主機 00000nam 2200000  4500 
008  011597s1993  cc    b  0 0 0 chi d 
020  7562304408 
040  AS|cAS 
245 00 模糊数学 :|b原理及应用 /|c杨伦标, 高英仪编著 
250  二版 
260  广州 :|b华南理工大学出版社,|c1993 
300  416面 ;|c21公分 
440 0 工科研究生用书 
700 1 楊倫標|e編著 
700 1 高英儀|e編著 
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 數學所圖書室    在架上    30340200347858