MARC 主機 00000nam 2200000 i 4500 
008  011118s2001  ch      000 0 chi d 
020  957978387X 
040  AS|cAS|dISSP|dIAA 
041 0 chi 
245 00 漂流的台灣 :|b聯合報社論一百篇(民國八十年至九十年) /
    |c黃年主編 
246 10 聯合報社論一百篇(民國八十年至九十年) 
250  初版 
260  臺北市 :|b聯合報,|c民90[2001] 
300  [11], 467面 ;|c21公分 
350  NT$300|b(平裝) 
650 7 論叢與雜著|2csht 
700 1 黃年|e主編 
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 人社中心  078 4480    在架上    30560300659544
 天文所圖書室  078 4480 2001    在架上    30370100019778
人文社會聯圖之訂單已取消。