MARC 主機 00000nam 2200000 i 4500 
008  951218m19421944ja a     000 0 jpn d 
040  AS|cAS 
041 0 jpn 
245 00 日本民俗圖誌 /|c本山桂川撰 
260  東京市 :|b東京堂,|c昭和17-19[1942-1944] 
300  20冊 ;|c26公分 
350  |b(線裝) 
505 0 內容: 1,祭禮篇--2,祭祀篇--3,行事篇--4,住居篇--5,調度篇--6,
    服飾篇--7,飲食篇--8,婚姻篇--11,習俗篇--12,舞樂篇--13,
    童戲篇--14,農耕篇--15,漁撈篇--16,染織篇--17,運輸篇--18,
    生業篇上--19,生業篇下--20,工藝篇 
590  館藏: 缺第9-10冊 
590  館藏: v.14.|5HS(TH) 
700 2 本山桂川|d(1988-1974)|e撰 

館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 民族所圖書館特藏室  Sc 538.831 5242  v.1    館內使用    30520010053107
 民族所圖書館特藏室  Sc 538.831 5242  v.2    館內使用    30520010053115
 民族所圖書館特藏室  Sc 538.831 5242  v.3    館內使用    30520010053123
 民族所圖書館特藏室  Sc 538.831 5242  v.4    館內使用    30520010053131
 民族所圖書館特藏室  Sc 538.831 5242  v.5    館內使用    30520010053149
 民族所圖書館特藏室  Sc 538.831 5242  v.6    館內使用    30520010053156
 民族所圖書館特藏室  Sc 538.831 5242  v.7    館內使用    30520010053164
 民族所圖書館特藏室  Sc 538.831 5242  v.8    館內使用    30520010053172
 民族所圖書館特藏室  Sc 538.831 5242  v.11    館內使用    30520010053180
 民族所圖書館特藏室  Sc 538.831 5242  v.12    館內使用    30520010053198