Record:   Prev Next
書名 馬來亞聯合邦永春大坵頭林氏世系彙誌 / 林輝南等編
出版項 [出版地不詳] : 潘兄弟, [出版年不詳]
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 民族所圖書館  577.2386 4494  v.1    在架上    30520010157023
 民族所圖書館  577.2386 4494  v.2    在架上    30520010157031
說明 2冊 ; 27公分
(精裝)
Alt Author 林輝南 編
Record:   Prev Next