Record:   Prev Next
書名 臺灣省農產品運銷制度之檢討與研究 / 林啟洲撰; 臺灣省政府研究發展考核委員會編
出版項 [南投縣] : 臺灣省政府研考會, 民62[1973]
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 民族所圖書館  677.08 4391-12 v.4    在架上    30520010177047
 人社中心  573.905 4391-7  v.4    在架上    30560300533251
 人文社會聯圖  431.27 4433    在架上    30600010318211
Record:   Prev Next