Record:   Prev Next
書名 立法期刊文獻索引彙編 / 立法院圖書資料室編輯
出版項 台北市 : 立法院圖書資料室, 民80-[1991-]
國際標準書號 9570001674 (1990 一套)
9570001682 (1990 v.1)
9570001690 (1990 v.2)
9570001704 (1990 v.3)
957000455X (1991 一套)
9570006935 (1991 v.1)
9570006943 (1991 v.2)
9570006951 (1991 v.3)
9570019204 (1992 一套)
9570019212 (1992 v.1)
9570019220 (1992 v.2)
9570019239 (1992 v.3)
9570019247 (1992 v.4)
9570034769 (1993 一套)
9570034777 (1993 v.1)
9570034785 (1993 v.2)
9570034793 (1993 v.3)
9570034807 (1993 v.4)
9570050780 (1994 一套)
9570050799 (1994 v.1)
9570050802 (1994 v.2)
9570050810 (1994 v.3)
9570050829 (1994 v.4)
9570069848 (1995 一套)
9570069856 (1995 v.1)
9570069864 (1995 v.2)
9570069872 (1995 v.3)
9570069880 (1995 v.4)
9570094834 (1996 一套)
9570094966 (1996 v.4)
9570094958 (1996 v.3)
957009494x (1996 v.2)
9570094931 (1996 v.1)
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 近史所郭廷以圖書館二樓參考書區  RC 019.33 053  1990(1)    館內使用    mhc0102366
 近史所郭廷以圖書館二樓參考書區  RC 019.33 053  1990(2)    館內使用    mhc0102367
 近史所郭廷以圖書館二樓參考書區  RC 019.33 053  1990(3)    館內使用    mhc0102368
 近史所郭廷以圖書館二樓參考書區  RC 019.33 053  1991(1)    館內使用    mhc0102373
 近史所郭廷以圖書館二樓參考書區  RC 019.33 053  1991(2)    館內使用    mhc0102374
 近史所郭廷以圖書館二樓參考書區  RC 019.33 053  1991(3)    館內使用    mhc0102375
 近史所郭廷以圖書館二樓參考書區  RC 019.33 053  1995(1)    館內使用    30550111299515
 近史所郭廷以圖書館二樓參考書區  RC 019.33 053  1995(2)    館內使用    30550111299523
 近史所郭廷以圖書館二樓參考書區  RC 019.33 053  1995(3)    館內使用    30550111299531
 近史所郭廷以圖書館二樓參考書區  RC 019.33 053  1995(4)    館內使用    30550111299549

說明 冊 ; 27公分
(精裝)
附註 每年彙編本各3冊 ; 自1992年起增為4冊
內容: 1,分類索引--2,著者,主題,關鍵詞筆畫索引(1-10畫)--3,著者,主題,關鍵詞筆畫索引(11-25畫)
內容: 1,分類索引--2,著者索引--3,主題,關鍵詞索引(1-9畫)4,主題,關鍵詞索引(10-25畫)
館藏: 民79-80,84. MH
館藏: 民79-85. ET
館藏: 民79-82年. ISSP
Alt Author 立法院 圖書資料室 編輯
Record:   Prev Next