Record:   Prev Next
書名 中囯宋辽金夏文学史 / 章正, 马胜利, 陈原著
出版項 北京市 : 人民出版社, 1994[民83]
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 文哲所參考室  RS 618 8876  v.59    在架上    30580000367271
 近史所郭廷以圖書館B棟一樓(洽櫃臺調閱)  921.08 061  v.59    在架上    30550111190078
 民族所圖書館  C 618 5020 v.59    在架上    30520010629898
 傅斯年圖書館大陸圖書區  S 921.08 0618  v.59    在架上    30530103320677
 人文社會聯圖曹永和文庫  TSAO 618 5020 1994 v.59    在架上    30600610143472
Record:   Prev Next