Record:   Prev Next
書名 清宮諭旨檔臺灣史料 / 洪安全總編輯, 沈景鴻等編輯
出版項 臺北市 : 國立故宮博物院, 民85[1996]-
國際標準書號 9575622731 (一套)
957562274X (v.1 ; 精裝)
9575622758 (v.2 ; 精裝)
9575622766 (v.3 ; 精裝)
9575623126 (v.4 ; 精裝)
9575623134 (v.5 ; 精裝)
9575623142 (v.6 ; 精裝)
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 近史所郭廷以圖書館C棟三樓(洽櫃臺調閱)  925.37 128-2  v.1    在架上    30550111354468
 近史所郭廷以圖書館C棟三樓(洽櫃臺調閱)  925.37 128-2  v.2    在架上    30550111354476
 近史所郭廷以圖書館C棟三樓(洽櫃臺調閱)  925.37 128-2  v.3    在架上    30550111354484
 近史所郭廷以圖書館C棟三樓(洽櫃臺調閱)  925.37 128-2  v.4    在架上    30550112279367
 近史所郭廷以圖書館C棟三樓(洽櫃臺調閱)  925.37 128-2  v.5    在架上    30550112279375
 近史所郭廷以圖書館C棟三樓(洽櫃臺調閱)  925.37 128-2  v.6    在架上    30550112279383
 民族所圖書館  677.7 3438 1996  v.1    在架上    30520010711118
 民族所圖書館  677.7 3438 1996  v.2    在架上    30520010711126
 民族所圖書館  677.7 3438 1996  v.3    在架上    30520010711134
 人文社會聯圖  677.27 3438  v.1    在架上    30600010152396

版本 初版
說明 冊 ; 27公分
系列 國立故宮博物院院藏清代臺灣文獻叢編
清代臺灣文獻叢編
附註 館藏: 第1-6冊. MH
館藏: 第1-3冊. ET
館藏: 第1-6冊. HS(TH)
館藏: 第1-6冊. ISSP
館藏: 第1-6冊. FSN
主題 臺灣 -- 史料 -- 清領時期(1683-1895) csht
Alt Author 洪安全 (1941-) 總編輯
沈景鴻 編輯
Record:   Prev Next