Record:   Prev Next
書名 淡新檔案. 第一編, 行政 / 淡新檔案校註出版編輯委員會編
出版項 臺北市 : 國立臺灣大學, 1995-2005[民84-94]
國際標準書號 9579019797 (v.1 ; 精裝)
9579019800 (v.1 ; 平裝)
9579019819 (v.2 ; 精裝)
9579019827 (v.2 ; 平裝)
9579019835 (v.3 ; 精裝)
9579019843 (v.3 ; 平裝)
9579019851 (v.4 ; 精裝)
957901986X (v.4 ; 平裝)
9570286458 (v.5 ; 精裝)
9570286466 (v.6 ; 精裝)
9570286474 (v.7 ; 精裝)
9570286482 (v.8 ; 精裝)
9570292520 (v.9 ; 精裝)
9570167602 (v.10 ; 精裝)
9570167610 (v.11 ; 精裝)
9570167629 (v.12 ; 精裝)
986000787X (v.13 ; 精裝)
9860007888 (v.14 ; 精裝)
9860007896 (v.15 ; 精裝)
986000790X (v.16 ; 精裝)
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 近史所郭廷以圖書館  925.475 411  v.1    在架上    30550111248397
 近史所郭廷以圖書館  925.475 411  v.2    在架上    30550111248405
 近史所郭廷以圖書館  925.475 411  v.3    在架上    30550111248413
 近史所郭廷以圖書館  925.475 411  v.4    在架上    30550111248421
 近史所郭廷以圖書館  925.475 411  v.5    在架上    30550111670749
 近史所郭廷以圖書館  925.475 411  v.6    在架上    30550111670756
 近史所郭廷以圖書館  925.475 411  v.7    在架上    30550111670764
 近史所郭廷以圖書館  925.475 411  v.8    到期 04-13-22    30550111670772
 人社中心  677.72 3043  v.1    在架上    30560300430268
 人社中心  677.72 3043  v.2    在架上    30560300150650

說明 16冊 : 圖 ; 27公分
附註 內容: 1,總務類:禮儀、吏務、吏紀、薪津--2,總務類:外事、移交、雜事--3,民政類:學務、鄉保、聯庄、保甲--4,民政類:厚俗、義倉、救恤--5,財政類:田賦、清賦--6,財政類:稅契、給照、釐金、錢幣、徵收--7,財政類:解庫、雜事;建設類:民業--8,建設類:鹽務、樟腦--9,建設類:礦產、工程--10,交通類:驛站、船政、鐵路、義渡--11,軍事類:軍政、兵餉--12,軍事類:城工、息庄、私火--13,撫墾類:社務、社租--14,撫墾類:隘務--15,撫墾類:隘務、屯務--16,撫墾類:屯務
館藏: v.1-6. HS(TSAO)
主題 臺灣 -- 史料 csht
臺北縣 -- 方志 csht
新竹縣 -- 方志 csht
Alt Author 淡新檔案校註出版編輯委員會 編
Record:   Prev Next