Record:   Prev Next
作者 李克強 著
書名 中囯民族地区市场化问题研究 / 李克强, 韩琳著
出版項 北京市 : 中央民族大学出版社, 2006[民95]
國際標準書號 7811083027
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 人文社會聯圖  552.0982 4041 2006    在架上    30610010175222
 民族所圖書館  C 552.0982 4041 2006    在架上    30520011047272
版本 第1版
說明 5, 326, [1]面 : 圖, 表 ; 21公分
人民幣22.00元 (平裝)
附註 拼音題名: Zhongguo minzu diqu shichanghua wenti yanjiu
含參考書目
主題 市場經濟 lcstt
Alt Author 韓琳 著
Alt Title Zhongguo minzu diqu shichanghua wenti yanjiu
Record:   Prev Next