Record:   Prev Next
書名 中華民國...勞動檢查年報 / 行政院勞工委員會編
出版項 臺北市 : 行政院勞工委員會, 民82[1993]-
國際標準書號 9570150386 (民91 : 平裝) : NT$300
9570186291 (民92 : 平裝) : NT$300
9860023646 (民93 : 平裝) : NT$300
9789860066708 (民94 : 平裝) : NT$300
9789860112085 (民95 : 平裝) : NT$300
9789860151541 (民96 : 平裝) : NT$300
9789860195101 (民97 : 平裝) : NT$300
9789860241266 (民98 : 平裝) : NT$300
9789860285406 (民99 : 平裝) : NT$300
9789860329810 (民100 : 平裝) : NT$300
9789860371987 (民101 : 平裝) : NT$300
9789860418750 (民102 : 平裝) : NT$300
9789860453546 (民103 : 平裝) : NT$300
9789860491685 (民104 ; 平裝) : NT$300
9789860525045 (民105 ; 平裝) : NT$300
9789860560640 (民106 ; 平裝) : NT$300
9789860592832 (民107 ; 平裝) : NT$300
9789865441463 (民108 ; 平裝) : NT$300
book jacket

身份 統計年報(經濟所架號:5樓 R14) 
索書號S 556.83058 8566 
館藏地經濟所圖書館中文統計資料區
Lib. Has2004-2019
最新收到: 七月 2020 no.108

館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 人社中心期刊區  R 556.058 2179  1993    館內使用    30560300149256
 人社中心期刊區  R 556.058 2179  1994    館內使用    30560300149264
 人社中心期刊區  R 556.058 2179  1995    館內使用    30560300149272
 人社中心期刊區  R 556.058 2179  1996    館內使用    30560300149280
 人社中心期刊區  R 556.058 2179  1997    館內使用    30560300149298
 人社中心期刊區  R 556.058 2179  1998    館內使用    30560300149306
 人社中心期刊區  R 556.058 2179  1999    館內使用    30560300149314
 人社中心期刊區  R 556.058 2179  2000    館內使用    30560300149322
 人社中心期刊區  R 556.058 2179  2001    館內使用    30560300149330
 人社中心期刊區  R 556.058 2179  2002    館內使用    30560300149355

版本 初版
說明 册 ; 彩圖, 地圖, 表格, 圖版 ; 27公分
年刊
附註 民102年改由勞動部職業安全衛生署編
繼續: 中華民國...勞工檢查年報
先前题名 中華民國...勞工檢查年報
主題 勞動統計 lcstt
中華民國 lcstt
Alt Author 行政院 勞工委員會 編
勞動部 職業安全衛生署 編
Alt Title 勞動檢查年報
勞動檢查統計年報
中華民國...勞工檢查年報
勞工檢查年報
Record:   Prev Next