Record:   Prev Next
作者 陶履中 (明) 修
書名 崇禎瑞州府志 [縮影資料] 二十四卷 / (明)陶履中修 ; (明)余登瀛纂
出版項 華盛頓 : 美國國會圖書館, [1961?]
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 傅斯年圖書館視聽室  MF 927.25 135-246    已報銷  撤架區  30530103340279
 傅斯年圖書館視聽室  MF 927.24 217-441    已報銷  撤架區  30530103340287
說明 2捲 : 圖 ; 35糎
系列 Rare books National Library Peiping = 國會圖書館攝製北平圖書館善本書膠片 ; Roll 423-424
Rare books National Library Peiping ; Roll 423-424
美國國會圖書館攝製北平圖書館善本書膠片 ; Roll 423-424
附註 拼音題名: Jui-chou fu-chih
九行十九字
原分10冊 ; 22公分
據明崇禎元年(1628)刊本攝製
上捲與萬曆黃岡縣志 殘存八卷 /(明)茅瑞徵修 ; (明)呂元音纂--嘉靖宣平縣志 四卷 /(明)蕭彥修 ; (明)鄭禧纂--嘉靖進賢縣志 八卷 /(明)汪集修 ; (明)萬浩纂,下捲與邃古記 八卷 /(明)朱謀㙔撰--蜀漢本末 三卷 /(元)趙居信撰--雲臺編 三卷 /(唐)鄭谷撰--唐張處士詩集 五卷 /(唐)張祐撰--忠愍公詩集 三卷 /(宋)寇準撰--鉅鹿東觀集 十卷 /(宋)魏野撰--梁谿漫志 十卷 /(宋)費袞撰合錄
主題 高安縣(江西省) -- 方志 csht
Alt Author 余登瀛 (明) 纂
Alt Title 瑞州府志 [縮影資料] 二十四卷
Jui-chou fu-chih
Record:   Prev Next