Record:   Prev Next
書名 河北医学院院志(1915-1991) / 赵荣伦主编
出版項 石家庄市 : 河北科學技術出版社, 1995[民84]
國際標準書號 7537514461
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 傅斯年圖書館大陸圖書區  S 376.8211 7032    在架上    30530104426374
版本 第1版
說明 [12], 579面, 圖版[20]面 : 圖, 表 ; 27公分
人民幣90.00元 (精裝)
附註 拼音題名 : He bei yi xue yuan yuan zhi
主題 河北醫學院 -- 現況
Alt Author 趙榮倫 主編
Alt Title He bei yi xue yuan yuan zhi
Record:   Prev Next