Record:   Prev Next
作者 瞿林東 (1937-) 著
書名 中囯史学史纲 / 瞿林东著
出版項 北京市 : 北京出版社, 1999[民88]
國際標準書號 7200037214
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 傅斯年圖書館大陸圖書區  S 920.19 8794    在架上    30530104455084
 文哲所  601.92 8577    在架上    30580001644926
版本 第1版
說明 [16], 851面 ; 21公分
人民幣38.00元 (平裝)
附註 拼音題名: Zhong guo shi xue shi gang
附錄: 1,中國史學:20世紀的遺產與21世紀的前景(論綱);2,百年史學斷想
館藏: 2000第2刷. FSN
館藏: 2000第2刷. CLP
主題 史學 -- 中國 -- 歷史 csht
Alt Title Zhong guo shi xue shi gang
Record:   Prev Next